1. Gangguan pernafasan
2. Perubahan wujud padat menjadi gas
3. Lawannya dalam
4. Zaman
5. Serangga yang memiliki 8 kaki
6. Rumah kecil
7. Supaya
8. Panggilan supaya datang
9. Wanita dewasa
10. Pelopor
11. Uang yang disediakan untuk keperluan tertentu
12. Nanti
13. Lawannya rugi
14. Sumber kebakaran
15. Semboyan
16. Uang
17. Dapat menarik besi
18. Pemompa darah
19. Sebelum senin
20. Memori


Please follow and like us:
TTS SD 12
Tagged on: