1. Furnitur
2. Penyakit anjing gila
3. Perlombaan lari jarak jauh
4. Butir buah yang kecil kecil
5. Fish Indonesia
6. Masa 10 tahun
7. Samudra di timur benua Amerika
8. Alat untuk mengancing pintu
9. Hebat dan dahsyat
10. Besi tipis berlapis timah
11. Kurungan
12. Lemah sekali
13. Pundak
14. Sesuatu yang sengaja disembunyikan
15. Menyangkal Inggris
16. Air yang keluar melalui pori pori tubuh
17. Negara di sebelah selatan Belarusia
18. Negara yang beribukota Dushanbe
19. Perpindahan penduduk ke negara lain untuk menetap
20. Alat melengkung untuk memotong rumput
21. Envy Indonesia
22. Lembar tambahan pada surat kabar
23. Rail Indonesia
24. Organ tubuh yang menjadi pusat peredaran darah
25. Bangunan tempat berlindung dari serangan musuh


Please follow and like us:
TTS 37
Tagged on: